Suņu apmācība aizsardzībai notiek individuāli. Vienas apmācības nodarbības ilgums aptuveni sastāda 30. Minimālais nodarbību skaits mēnesī – 4 nodarbības (vienu reizi nedēļā). Par suņu aizsardzības iemaņām daudziem cilvēkiem ir priekšstats, kas izveidojies noskatoties visdažādākos tele seriālus un mākslas filmas par „supersuņiem”. Diemžēl ticēt tādām suņu spējām, ka vācu tele seriālā „Komisārs Reksis”, vai krievu „Muhtars”, ir tas pats, kas Supermenu vai Spaidermenu uzskatīt par reāli eksistējošiem varoņiem. Suņa apmācība saimnieka, mājas, dzīvokļa, komerciālo objektu, kā arī teritorijas un autotransporta aizsargāšanai ir vissarežģītākais, resursu un laika ietilpīgākais apmācības veids. Suņa apmācībai „aizsardzībai” ir nepieciešams speciāls ekipējums un inventārs. Kā arī pēc suņa apmācības procesa pabeigšanas apmācības laukumā nepieciešams panākt vēlamu suņa reakciju arī citās vietās un situācijas (ņemot vērā klienta pieprasījumu). Diemžēl, ja Jūs iegādājaties dienesta šķirnes suni tās vēl nenozīmē, ka viņš būs spējīgs veikt aizsardzības funkcijas. Tāpēc sunim aizsardzības spējas ļoti rūpīgi jāpārbauda. Spējas veikt aizsardzības funkcijas atkarīgas tikai no suņa ģenētikas, kura nosaka suņa apmācības robežas aizsardzības elementiem, kā arī apmācības metodiku Apmācības sākums. Apmācīt suni sadzīves aizsardzībai (ne sportiskai) var sākt pēc paklausības kursa iziešanas un sunim sasniedzot 10 – 18 mēnešu vecumu (dažreiz var ātrāk, ņemot vērā katra konkrēta suņa attīstību un spējas). Pirms tam kucēniem var attīstīt instinktus, kas būs nepieciešamas turpmākai suņa apmācībai aizsardzībai. Apmācības kvalitāte ir atkarīga no trīs nosacījumiem: no instruktora profesionalitātes, suņa iedzimtām spējām, saimnieka psiholoģiskām un fiziskām īpašībām. Instruktora uzdevums ir ar savu uzvedību uz apmācības laukuma (suņa instinktu stimulāciju) izsaukt vēlamu suņa reakciju, apstiprināt to sunim saprotamā veidā (bēgšana, kritums, kodiens utt.), un nostiprināt to līdz noturīgam nosacījuma refleksam. Saimnieka uzdevums ir pareizi motivēt, kontrolēt un atbalstīt savu suni vingrinājuma laikā, kā arī pareizi rīkoties pēc suņa instinktīvā mērķa sasniegšanas (katra vingrinājuma beigās). Pēc apmācības pabeigšanas suns spēs aizsargāt savu saimnieku pēc tā komandas, vai atvairīt pēkšņu uzbrukumu (bez komandas), kā arī pildīt citas aizsardzības funkcijas (ņemot vērā klienta pieprasījumu). Bez minēta saimnieks spēs kontrolēt savu suni un spēs apturēt suņa uzbrukumu cilvēkam. Suņa apmācības ilgums aizsardzībai ļoti atkarīgs no suņa kvalitātes (no viņa iedzimtām aizsardzības spējām) un no saimnieka vēlmēm. Ja suns pēc savas dabas ir spējīgs veikt aizsardzības funkcijas, viņa minimālais apmācības laiks viss vienkāršākiem aizsardzības elementiem (piemēram, saimnieka aizsargāšana pēc komandas, uzbrukuma atvairīšana saimniekam, „nevēlama viesa” prom dzīšana) ir 4 mēneši. Suņa apmācība sarežģītākām lietām, piemēram, autotransporta apsargāšana var aizņemt daudz vairāk laika – pusgads, gads un pat vairāk. Tas atkarīgs no klienta vēlmēm. Suņa apmācības princips. Suņa apmācības procesā aizsardzības elementiem tiek izmantoti suņa instinkti, kurus pareizi stimulējot var izsaukt suņa aizsardzības reakciju. Vēlamās suņa reakcijas tiek nostiprinātas ar apbalvošanu (suns sasniedz vēlamu mērķi, piemēram, kodiens vai figuranta bēgšana), bet nevēlamās pēc iespējas tiek mazinātas vai vispār likvidētas. Jebkurš suns pirms apmācības aizsardzībai tiek testēts. Ja testa rezultāti rāda, ka suni var apmācīt, tad apmācība notiek trijos etapos. – Pirmajā etapā, sunim tiek attīstīti aizsardzībai nepieciešami instinkti un tiek nostiprinātas nepieciešamas aizsardzības reakcijas. Apmācība notiek suņu apmācības laukumā. – Otrajā etapā tiek atstrādātas standarta situācijas paralēli ar suņa apmācību paklausībai aizsardzības laikā (suņa uzbrukuma kontrole uz pavadas un bez). Apmācība notiek suņu apmācības laukumā. – Trešajā etapā tiek pārbaudītas otrajā etapā iemācītas iemaņas uz citiem figurantiem un citās vietās, maksimāli pietuvinot apstākļus reālai situācijai. Apmācība notiek kā suņu apmācības laukumā, tā arī ārpus tā. Pēc pilna apmācības kursa apgūšanas sunim tiek veikts pārbaudījums, ņemot vērā iemācītas aizsardzības iemaņas. Suņa apmācība uzbrukt cilvēkam notiek saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Sportiskā apmācība. Mājas suņu apmācība sportiskiem aizsardzības elementiem notiek pēc IPO, SchH, normatīviem. Ir iespēja apmācīt suņu pēc citiem normatīviem, ņemot vēra klienta prasības.