SIA “Suņu apmācības skola” piedāvā dažādu šķirņu kucēnu un suņu saimniekiem individuālās nodarbības izbraucot pie klienta. Sniedzam konsultācijas kucēnu un suņu audzināšanas, turēšanas, apmācības un uzvedības korekcijas jautājumos. Sagatavojam suņa saimniekus un viņu suņus BH, IGP eksāmenu kārtošanai. Nopietna un motīvēta pieeja nodrošinās saimniekam panākumus apmācībā un kā rezultātā kontroli par savu suni.
Pakalpojums pieejams darba dienās darba laikā.

Nodarbību laikā tiks apskatītas šādas tēmas:

1. Suņa (kucēna) turēšana:
1.1. Optimālu turēšanas apstākļu nodrošināšana;
1.2. Nepieciešamaie aksesuāri;
1.3. Transports;
1.4. Uzturs;
1.5. Režīms. Pieradināšana pie tualetes.

2. Suņa (kucēna) audzināšana:
2.1. Saimnieka un ģimenes locekļu loma attiecībās ar suni (kucēnu);
2.2. Komunikācija ar suni (kucēnu);
2.3. Sociālās hierarhijas veidošana;
2.4. Uzvedības noteikumu noteikšana. Nepieņemamas uzvedības korekcija;
2.5. Socializācija. Mērķi. Principi;
2.6. Nepieciešamās attīstošās aktivitātes;
2.7. Nākotnes nepieņemamas uzvedības prognozēšana un novēršana;
2.8. Klasiskās kļūdas.

3. Suņa (kucēna) apmācība:
3.1. Suņa turēšanas un audzināšanas ietekme uz tā apmācību;
3.2. Nepieciešamais aprīkojums un inventārs;
3.3. Apmācību veidi un mērķi. Kontrole, komandas, prasmes, uzvedības modelis – jēdziens un atšķirība;
3.4. Mācīšanās principi. Mācību metodikas un metodes;
3.5. Piemērotu mācību metodikas un metožu izvēle, ņemot vērā suņa šķirni un tā individuālās spējas;
3.6. Prasmju un uzvedības modēļu veidošana.

4. Suņa daba. Kas jums jāzina un jāņem vērā, lai gūtu panākumus:
4.1. Uzvedības reakciju nosacītība pēc sugas īpašībām:
4.1.1. Plēsējs;
4.1.2. Bara dzīvnieks;
4.1.3. Teritoriālais dzīvnieks;
4.1.4. Mājdzīvnieks.
4.2. Šķirnes iezīmes:
4.2.1. Mērķis un paredzētais lietojums;
4.2.2. Šķirnes ietekme uz uzturēšanu, audzināšanu un apmācību.
4.3. Attīstības vecuma posmi:
4.3.1. Ņemot vērā suņa (kucēna) fizioloģiskās un psiholoģiskās iespējas un vajadzības sociālajā saskarsmē, audzināšanā un apmācībā;
4.3.2. Uzvedības nosacītība pēc suņa (kucēna) attīstības vecuma posmiem.
4.4. Suņa (kucēna) domāšanas un uzvedības rāšanās īpašības un principi.
4.5. Individuālās rakstura iezīmes